Kategorijos
Be kategorijos

Kraštiečių susitikimai

Šiemet minint Lailūnų kaimo 190 metų jau trečią kartą rinkosi mūsų kraštiečiai. Nuvilnijo šventė nusinešdama savo aidą plačiai po visą šalį.Vieniems labai gražu, kitiems kažko trūko. Ką gi mums reiškia šie susitikimai?

2010 metais buvo pirmasis kraštiečių susitikimas. Į Pandėlio Šv. Mergelės Marijos bažnyčią susirinko nemažas būrys kraštiečių atvykusių iš visų Lietuvos kampelių. Jie labai ilgėjosi savo krašto ir esant galimybei skubėjo pamatyti savo mokyklą, savo medį, po kuriuo vyko pirmieji pasimatymai, norėjo sutikti savo bendraamžius, vietinius gyventojus atsikrausčiusius iš kitur ir tapusius lailūniečiais. Ir pavyko!!! Jų laukė išsiilgusi Lailūnų mokykla atvėrusi jau seniai nevarstomas duris, juos pasitiko būrys vietinių bendraamžių, pasitiko jaunimas, vaikai ir vietiniai gyventojai, kurie čia įsikūrė kuriantis kolūkiui. Pasikeitęs kaimas, tušti vienkiemiai,išnykusios sodybos ir gyvybe alsuojanti Lailūnų gyvenvietė, kurioje tais metais dar buvo apie 170 gyventojų.

„Apkabink gimtinės beržą 2010 metai“

Praėjo penkeri metai. 2015 metais mūsų buvo daug bet senųjų gyventojų jau sumažėjo. Šokom trypėm Jonus sveikinom. Šoko seneliai, vaikai, anūkai , proanūkiai. Jiems nereikia ieškoti užverstų šulinių ar išvartytų sodybos akmenų. Jų namai dar alsuoja gyvybe. Čia, kaime gyvena jų tėvai ir seneliai.

„Apkabink gimtinės beržą“ 2015metai

„Apkabink gimtinės beržą“ 2020 metai

Ir pagaliau 2020 metai po penkerių metų kraštiečių susitikimas

Į Pandėlio parapijos bažnyčią susirinko negausus būrys žemiečių. Vieni iš toliau atvažiavę, kiti vietiniai – lailūniečiai. Dalis neatvyko dėl Covid-19 viruso grėsmės, kiti jau paseno ir nori ramybės, nebetraukia jau ir savas kraštas.

Šventėje dalyvių daug. Visus pasitinka pasipuošęs Lailūnų bendruomenės kiemas, amatininkų ir tautodailininkų palapinės.

 Šventės pradžioje konferencija „Mūsų kaimų praeitis ir dabartis“. Kiek ištuštėjusių kaimų , kiek negyvenamų sodybų . O kadaise čia virė gyvenimas, krykštavo vaikai. Gausios kaimiečių šeimos leido vaikus į pradžios mokyklas, kad šiek tiek prakutę galėtų siekti aukštesnių mokslų. Nemažai šiuose kaimuose išaugo žymių žmonių- kraštiečių, kuriais didžiuojamės, apie kuriuos rašome, ar kviečiamės į svečius.

Šiandien dar yra žmonių, kurie atsimena pavardes senųjų sodybų gyventojų. Jiems talkinant, šiai konferencijai kaimai atgijo.  Vienos sodybos jau seniai palaidotos melioracijos ar užlietos Kupiškio mariomis, kitos dar gyvos ir jose gyvena žmonės.

Pateikiu pilną Lailūnų ir aplinkinių kaimų planą . Gal būt rasite savo ar savo senelių namus. Kiekvienas kaimas kitos spalvos žymeklis. Na o žalia spalva tai sodybos, kuriose dar ir dabar gyvena žmonės.