sveikiname

Pagirienę Nijolę 60 metų

Lailūnų kaimo bendruomenė

Lailūnų  kaimo bendruomenė

apjungia  aplinkinius kaimus Lailūnų,  Martynonių, Lebedžių,  Naniškių,  Abelių, Siaurikų, Kseveravos ir kitus. Šiuose kaimuose gyvena apie 200 gyventojų.

2009 m. gruodžio mėn.10 d. įvyko steigiamasis bendruomenės susirinkimas. Buvo priimti bendruomenės įstatai.
2009 m gruodžio mėn. 18 d. įregistruota Rokiškios rajono savivaldybėje, kaip juridinis asmuo turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, antspaudą, banko sąskaitą.

Įsikūrimas

Įkurta Rokiškio rajono  savivaldybei priklausančiame pastate, kur įsikūrusi biblioteka ir medicinos punktas. Bendruomenėje šiuo metu yra 44 nariai. Bendruomenė turi  patvirtintus savo bendruomenės įstatus.  Bendruomenei vadovauja bendruomenės pirmininklė Inga Verbiejienė. Išrinkta  bendruomenės taryba, kurioje 5  bendruomenės nariai.

Bendruomenės tikslai

Apjungti Lailūnų  gyvenvietės ir aplinkinių kaimų žmones  bendrai veiklai, bendram kultūriniam gyvenimui. Įrodyti, kad bendruomenė gina ne tik bendruomenės narių , bet ir kiekvieno čia gyvenančio, dirbančio, interesus.  Taip pritraukti kuo daugiau narių į bendruomenės gretas.

Bendruomenės veikla

Bendruomenė  palaiko glaudžius ryšius su biblioteka ir kultūros centru. Rengiamos bendros šventės, renginiai.

Kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas patvirtino 2010 metų balansą numatė tolimesnes darbo gaires . Po susirinkimo  BNajorų kaimo bendruomenė ir N. Čirūnienės vadovaujamas teatro trupė parodė spektaklį , kurį dalinai rėmė bendruomenė.

Projektai

Pernai buvo parašyti 2 projektai ,kuriuos administravo ir pristatė kult. nam. adnistratorė Regina Lukošiūnienė.

“Apkabink gimtinės beržą.” Lėšas skyrė Rokiškio rajono savivaldybė Gautų lėšų dėka surengta kaimo šventė – “180 Lailūnų kaimui”. Plačiau apie renginį fotogalerijoje.

“Sveikam kūne sveika siela” Projektas, kuris tęsėsi visus metus. Buvo rengtos sveikatos dienos, susitikimai su sveikuoliais.  Akcijoje “Nedelsk” į kaimą buvo atvykęs ružavas autobusiukas. Kaimo moterys turėjo galimybę pasitikrinti  savo sveikatą.  Projekto užbaigimo šventė, rudenėlio šventė.

Bendruomenė rajono gyvenime

Dalyvavo pavasarį Čedasuose vykusiose artojų arkliais varžybose , pristatė savo bendruomenės “Lailūnai” kiemelį.

Europos sveiko maisto šventėje , Rokiškio rajono savivaldybėje,  bendruomenė pristatė sveikuoliškas mišraines . Šis renginys buvo filmuojamas Vaitiekūno laidai “Be recepto”, Bendruomenės narė Kairienė Veronika pasiūlė visiems išsikepti  morkų duonos. Ši laida  buvo rodoma  per  Baltijos televiziją.  .  Nuotraukas iš šio renginio galima pamatyti http://picasaweb.google.com/GimtasisRokiskis

Bendromenei, už pasirodymą  skaniai ir gražiai  pateiktą  sveikuolišką maistą  už produktų suderinamumą , komisija skyrė garbingą antrą vietą.

2 proc.   parama

Prašome visų dirbančių paaukoti Lailūnų kaimo bendruomenei 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio už 2010 metus.
Surinkti pinigai bus panaudoti kaimo bendruomenės veiklai plėtoti ir stiprinti.
Lailūnų kaimo bendruomenės kodas 302467443
Ačiū jums!


Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>